Aids Nasıl bulaşır

Aids Nasıl Bulaşır?

En kısa açıklama ile Aids’e yol açan HIV virüsü cinsel temas yolu, ya da kan yolu ile bulaşır. Bunun dışında diğer bir bulaşma yolu, doğum esnasında anneden bebeğe bulaşma ve emzirme yolu ile anne sütünden bebeğ bulaşma şeklindedir.  Kan nakli, cinsel ilişki, hastalık taşıyan bir başka kişinin kullandığı şırınga, ya da diğer kan ile temas eden aletleri kullanmak ta bulaşma riski taşır. Diş doktorlarının, acil servislerin, ameliyathanelerin, acil hizmeti veren görevlilerin ve ambulans çalışanlarının, hemşire, doktor ve diğer sağlık personelinin bu açıdan çok dikkatli olması gereklidir. Virüs ile temas eden kişide virrüs varlığı ancak 3-4 ay kadar sonra kesin olarak tespit edilebilir.  Fakat taşıyıcı kişi bu dönemde de hastalığı başkalarına bulaştırabilir. O yüzden şüphe taşıyan kişilerin korunmasız cinsel ilişkiden kaçınması ve asla kan ya da organ bağışında bulunmamaları gerekir.

AIDS Nedir?

Aslında Aids hastalığı HIV virüsü taşıyan kişilerde, virisün aktif hale geçmesi ve virüsün etkileri sonucu bağışıklık sisteminin çökmesi ile oluşan bir durumdur. Akut İmmün Yetmezlik sendromu olarak  tercüme edilebilir. Hastayı ölüme götüren şey, Virüsün kendisi değil, bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu etkinlik kazanan fırsatçı enfeksiyonlardır.

HIV Virüsü kaç çeşit?

Aidse-yol-açan-hiv-virüsü

 

HIV virüsünün 2 tipi vardır.
HIV-1 dünyada en yaygın görülen AIDS hastalığına yol açan etkeni virüsüdür. HIV-2 ise nadir görülür, AIDS, bulaştığı vücutta, vücudu hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sistemini zayıflatır ve hatta yok eder. Mikroplara karşı bağışıklığı yani direnci azalan vücutta, HIV’in yanında, çeşitli fırsatçı enfeksiyonlarda hastalıklara neden olurlar. Zatürree, cilt kanseri, bunama bunlardan bazılarıdır. Bazı kimseler yıllarca bu virüsü taşımalarına rağmen Aids safhasına geçmeyebilir ve sadece taşıyıcı olabilirler. Bu kişilere Aids hastası demek yerine HIV Pozitif ya da HIV + demek daha doğru olur.

•HIV virüsü, kan yoluyla, HIV/AIDS’li kişinin kan, kan ürünleri, doku veya organlarının nakliyle,
•Cinsel ilişki ile,
•Hamileliğinde HIV taşıdığının farkında olmayan anneden, çocuğuna bulaşır. En fazla bulaşma yolu da anne sütü ya da doğum esnasında kan temasıdır.

HİV virüsü taşıyan partnerle cinsel ilişki kuran kişi başka cinsel hastalık taşıyorsa (Bel soğukluğu, frengi, hepatit vs.) doku hasarı nedeniyle bulaşma riski katlanarak artar. Ayrıca partnerin yaşı, hastalığın evresi, ilişkinin şekli ile risk değişir. Kadınlarda menstrüal kanama zamanındaki ilişkide risk yüksektir. Ne kadar farklı kişi ile cinsel ilişki kurulursa HİV kapma olasılığı o denli artar. Anal ilişkiler de bulaşma riski açısından daha tehlikelidir.

HIV Virüsü CİNSEL TEMAS iLE NASIL YAYILIR ?
KADINLAR BU YOLLA ENFEKTE OLMAYA ERKEKLERDEN DAHA MI YATKINDIRLAR ?

HIV virüsü vücutta çoğalmaya başladıktan sonra bir çok vücut sıvısında görülür. Tükrük salgısı dahil olmak üzere, cinsel salgılar, sperm sıvısı ve kadın cinsel organında da virüse rastlanır. Korunmasız yapılan tek bir cinsel temasda bulaşma riski tam bilinmemekle birlikte, HIV’in erkekten kadına ve kadından erkeğe geçtiği kesin olarak bilinmektedir. Erkekten kadına geçiş mekanizması, kadından erkeğe geçiş mekanizmasına göre daha net olarak bilinmektedir. İnfekte erkeğin menisinin HIV içerdiği, bunun da büyük olasılıkla zaten meninin içinde bulunan lenfositlerin infekte hale gelmesi şeklinde olduğu düşünülmektedir. Vajinanın içine giren HIV’in viral çoğalmayı başlatabilmesi için kan dolaşımına girmesi gerekmektedir. Vajina dokusundaki  ufak çatlakların ve kılcal damaların virüsün kan dolaşımına girmesindeki esas yol olduğu tahmin edilmektedir. Bazı çalışmalar göstermektedir ki; kadınlar tek bir cinsel temas sonrası infekte olmaya yönelik olarak erkeklerden daha risk taşırlar. Bu fark, vajina mukozasındaki potansiyel virüs giriş yerlerinin, penis yüzeyinde bulunan virüs giriş yerlerine oranla çok daha fazla olması ve dolayısı ile vajinanın penise göre daha büyük miktarda bulaştırıcısıvıya maruz kalması ile açıklanmaktadır. 

Afrika’da yapılan bazı çalışmalar, erkeklerde HIV infeksiyonu ile genital ülser varlığı arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Hekimler, erkeklerdeki genital ülserlerin varlığının tıpkı vajen çeperlerindeki yarıklar gibi virüsün kan dolaşımına girmesini sağladıklarını ileri sürmektedirler. Ancak, HIV’in geçişi için mutlaka genital ülser bulunması gerekmemektedir. Yani erkeklerin penislerinde yaralar, tahriş olmuş alanlar, çatlaklar mevcut ise bulaşma riski çok daha fazla artmaktadır. Buna rağmen hiç bir yara da çatlağı olmayan erkeklere de bulaşma olabilir.

Şüphesiz yukarıda sayılan faktörlerin dışında bazı faktörler de, heteroseksüel temas yolu ile virüsün bulaşmasında rol oynamaktadır. Menstrüasyonun yani adet kanaması olması, aynı zamanda başka mikroorganizmalarla kişinin infekte olması, derinin durumu, cinsel temas öncesi deri bütünlüğünü bozan kimyasal iritanlara maruz kalma gibi faktörler HIV’in geçişi için rol oynamaktadır. Bu faktörlerin her birinin HIV infeksiyon riskini ne kadar artırdığını kanıtlamak ise oldukça güçtür. Genital hijyen kurallarına mutlaka özen gösterilmeli, bu tip ürünler rast gele yerler yerine eczane gibi güvenilir noktalardan alınmalıdır.

MENi iLK OLARAK NE ZAMAN HIV iÇERiR ?

Primer infeksiyondan sonra belli aralıklarla meninin incelendiği ufak bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamındaki üç hastanın menilerinde, infeksiyonun ilk klinik belirtileri ortaya çıktıktan sonra dört hafta süresince, zidovudin kullanımından bağımsız olarak, birden fazla laboratuvar tekniği ile inceleme sonucu HIV saptanmıştır. Yeni infekte olmuş bir kişinin HIV’i başka bir kişiye meni yolu ile ne zaman bulaştırabileceği bilinmemekle birlikte, HIV infekte her erkek infeksiyöz ve her an HIV’i bulaştırabilir diye kabul edilmektedir. Primer infeksiyon sırasında HIV’in vücutta yaygın olarak bulunması ve infeksiyonu takip eden haftalar içinde menide HIV’in varlığı, büyük olasılıkla kişilerin HIV infeksiyonunun başından itibaren infeksiyöz olduklarını göstermektedir. Özetle hastalık bulaşan bir erkeğin, visüsün çoğalmaya başlaması ile beraber çok kısa sürede sperm yolu ile hastalık bulaştırabileceği  düşünülmektedir. HIV virüsü taşıyan kimselerin korunmasız ilişkiye girmemeleri gerekir.

Meninin içinde virüs bulunması infekte erkeklerden hamile kalmayı isteyen HIV negatif kadınlar için ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. İnfekte menideki virüsün inaktive edilmesi, kadının yapay olarak döllenmesi ve bu yolla hem annenin hem bebeğin infeksiyondan korunmasının mümkün olduğu çok az sayıda araştırma ile gösterilmiştir. Hekimler, bu yolla ancak birkaç gebelik sağlayabilmişlerdir. Sonuç olarak bu bir araştırma yöntemidir ve uygulanabilirliği çok çok düşüktür. Ancak ileride bu konuda daha başarılı çalışmaların yapılabilmesi mümkün gözükmektedir.

HIV infekte eşten ayrı, başka bir erkek tarafından verilen meni ile yapılan yapay döllenme işlemi de HIV infeksiyon riskini tamamen yok etmemektedir. infekte olduğu başlangıçta bilinmeyen vericilerden alınan menilerle yapılan yapay döllenme işlemlerinde anneye HIV bulaştığı pek çok araştırmada gösterilmiştir. Son yıllarda, sperm vericilerinde HIV taraması yapay döllenme öncesi şart olmuştur. HIV antikorları negatif olan vericilerin spermleri, 2-4 ay sonra yapılan ikinci antikor testine kadar dondurularak saklanmaktadır. Yapılan bu iki testin de negatif çıkması durumunda, spermlerin HIV içermediği kabul edilerek kullanılabilmektedir.

HIV VİRÜSÜTAŞIYAN  BİR PARTNERLE GİRİLEN HER BİR VAJİNAL İLİŞKİDE HIV İNFEKSİYONU BULAŞMA RİSKİ NEDİR?

HIV infekte bir partnerle girilen her bir vajinal ilişkide HIV infeksiyonu kapma riskinin tam olarak ölçülmesi imkansız olmakla birlikte, Avrupa’da yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonucuna göre tahminler yapılabilmektedir. Bu araştırma kapsamında 304 HIV negatif kişi ve partnerleri değerlendirildi. Bu kişilerin tek risk faktörleri HIV infekte partnerleri ile cinsel temasa girmeleri idi. Bu kişilerin 196’ı kadın ve 108’i erkekti. Bu çiftler ortalama 20 ay boyunca izlendiler ve HIV infeksiyon varlığı açısından test edildiler. İnfekte partnerlerin hastalıkları veya ölümleri nedeniyle araştırma kapsamına dahil olan çiftlerden %40’ı cinsel temaslarına son vermelerine rağmen, 256 çift çalışma süresince en az üç ay süre ile cinsel aktivitelerine devam ettiler. Araştırma boyunca çiftler toplam 15 000 kez cinsel temas üzerinden incelendiler.

Çiftlerin %48’i düzenli olarak kondom kullanırken, diğerleri ya düzensiz kullandılar ya da hiç kullanmadılar. Düzenli kondom kullanan çiftlerden hiçbirinin eşine HIV infeksiyonu bulaşmadı. Kondomu düzensiz olarak kullananlar incelendiğinde, HIV infeksiyonu bulaşma oranı yaklaşık olarak her 1000 ilişkide 1 olarak saptandı. Bu risk oranı, eğer partner AIDS basamağında ise 4 katına çıkıyor, partner asemptomatik dönemde ise 1000’de 0.7’e iniyordu. Bu araştırmanın en büyük eksikliği erkekten kadına bulaşma oranı ile kadından erkeğe bulaşma oranı arasındaki farkı belirtmemesidir. Ancak, diğer araştırmalar göstermektedir ki; her cinsel temasta erkeğin kadını infekte etme riski, kadının erkeği infekte etme riskine göre iki kat daha fazladır. Yani taşıyıcının virüs yoğunluğu ve hastalık aktif Aidse dönüşmüş ise safhası bulaşma riski açısından çok önemlidir.  Sünnet olmuş erkeklerin kısmen daha az hastalığa yakalandıkları bilinmekle beraber, sünnet olmanın tam olarak koruyucu olduğu asla düşünülmemelidir.

Bu araştırma sonucuna göre HIV infeksiyonu için bulunan başka bir risk faktörü de genital ülserlerdir. Genital ülserlerin varlığı, genital ülseri olmayanlara göre HIV infeksiyon riskini 5 kat artırmaktadır. Genital ülserlilerin oluşturduğu bu grupta, 24 ay sonunda toplam serokonversiyon oranı çok yüksek bir oran olan %40 olarak tespit edilmiştir. Kondom kullanmadan yapılan anal ilişki, kondom kullanılarak yapılan anal ilişkilere oranla ek bir risk taşımaktadır; ancak korunmasız olarak anal ilişkiye giren çift sayısının çok az olması bizi yanlış risk tahminlerine götürebilmektedir. Kondom kullanmadan anal temasa giren çiftlerin 24 ay sonunda serokonversiyon oranı yaklaşık %28 olarak bulunmuştur.

Bu araştırmada ejakulasyondan önce geri çekmenin, önemli bir koruyucu etkisi olduğu gözlenmektedir. Tüm ilişkilerinin en az %50’inde geri çekme metodunu uygulayan çiftlerde, bu metodu uygulamayan çiftlere göre riskleri 5 kat daha az olarak bulunmuştur.

Ayrıca, 39 çift vajinal temas sırasında kondom kullanmalarına rağmen, korunmasız oral ilişkiye de girdiklerini belirttiler. Bu grupta hiç serokonversiyon saptanmadı. Bununla beraber, korunmasız yapılan oral ilişkinin HIV infeksiyon riski taşımadığı söylenememektedir. Çünkü araştırma kapsamına dahil olan çift sayısı bir sonuca gitmek için yeterli değildir.

Bu araştırmanın sonuçları, uzun bir süre boyunca aynı partnerle cinsel temasta bulunan kişilere dayanmaktadır. Birden fazla değişik partnerle korunmasız cinsel temasa giren kişilerin değişik infeksiyon riski altında oldukları çok açıktır. Sonuç olarak, kondom kullanımının cinsel temas sırasında virüsün bulaşmasını önlediği çeşitli kanıtlarla desteklenmektedir.

AIDS NASIL BULAŞMAZ ?

HIV virüsü vücudun dışında yaşayamayacağından aslında bulaşması zordur.
• Tükürükle,  ( ağız ve boğazda yaralar varsa risk oluşabilir)
• Terleme ile,
• Deriye dokunma ile,
• Başkasının havlusu ile,
• El sıkışma ile,
• Kucaklama ile,
• Yanaktan öpüşme ile,
• Yiyecek içecekten,
• Ortak tabak çanak kullanımı ile,
• Havuz ve tuvalet kullanımı ile,
• Aynı evi paylaşmakla
• Başkasının giysisini giyme ile bulaşmaz.

HIV Virüsü ve AIDS’ten Korunmak İçin neler yapılmalı?

• Sağlıksız ve korunmasız cinsel ilişkiden kaçının, hijyen kurallarına ve temizliğe dikkat edin. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan diğer maddelerden uzak durun
• Kontrolsüz kan ve organ transferlerinden uzak durun.
• Anneden bebeklere özellikle “anne sütü ile” bulaşabileceğini unutmayın. AIDS’in %3-5 oranında bu yolla bulaştığı saptanmıştır. Anne-çocuk ilişkisinde mutlaka doktor tavsiyesine uyulmalıdır. HIV virüsü taşıyan bir annenin doğuracağı çocuğa HIV virüsünün bulaşma oranı % 30 civarındadır.
• Damardan ilaç bağımlısı olan hastalar ile damardan uyuşturucu kullananlar özellikle dikkatli olmalı, enjektörler bir defa kullanılıp, atılmalıdır. Enjektörler asla paylaşılmalı.
• Cinsel yolla AIDS bulaşmasına engel olmak için, çok eşlilikten kaçınılmalı, gerektiğinde prezervatif kullanılmalıdır. Güvenli cinsel eş seçilmelidir. En güvenlisi ise tek eşli yaşamın tercih edilmesidir.
• Kullanılmış şırınga, iğne, cerrahi aletler, diş hekimliği aletleri, dövme aletleri, jilet, makas vb. gibi tüm kesici ve delici aletler ile bulaşma olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

HİV virüsünün dezenfeksiyonu nasıl yapılır?

• HIV vücuttan çıktığı zaman son derece dayanıksız olan bir virüstür. Kan, Sperm ve vajina sıvısındaki virüs dış ortamda en fazla 1 saat canlı kalır. Bulaşmış eşyadaki virüsün yok edilmesi için sulandırılmış (1:10) çamaşır suyu ile 10 dakika bekletmek yeterlidir.
• Deriye bulaşma durumunda sabunlu su ile yıkanır. (en az 20 sn.) Yıkama sonrası alkol sürülmesi yarar sağlar. Mükoz membranlar sadece su ile yıkanabilir. Yara üzerinde bulaşma varsa önce sabunlu su ile yıkanır; üzerine tentürdiyot, betadine gibi antiseptik sürülür. Kaynatılabilir eşyalar birkaç dakika kaynatılır veya 60 derecede 30 dakika ısıtılır. Temizlik için Ultraviyole ışınları tercih edilmez.
HIV / AIDS tüm dünyada hızla yayılmaktadır.

Hastalığa ait özellikler ;

• Kan yoluyla ve cinsel ilişkiyle hızla yayılabilmektedir.
• Kadınlarda ve erkeklerde, yani her iki cinste de görülebilmektedir.
• Her yaştaki insanlarda görülebilir.
• HIV / AIDS in kesin tedavisi halen yoktur.
• HIV / AIDS in henüz koruyucu bir aşısı da mevcut değildir.  Virüs taşıyanlar ömür boyu düzenli ilaç kullanmak zorundadır. İlaçlarını aksatmaları durumunda çok hızlı direnç gelişir ve ilaçların etkileri azalır. Günümüzde  doğru tedaviyi alabilen HIV taşıyıcılarında ölüm oranı geçmişe göre oldukça düşmüş olsa da, fakir ülkelerde bu oran halen çok yüksektir. HIV virüsü halen dünya sağlığını en çok tehdit eden hastalıklar arasında bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum girmek için cevaplayınız * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Follow Me

Menu Title